Algemeen

Voorwoord

Ook afgelopen jaar konden we ‘zwarte cijfers’ schrijven. Dat betekent dat we onze inkomsten en uitgaven op orde hebben. Heusden blijft een financieel gezonde gemeente, door verantwoord beheer van de gemeentelijke portemonnee. We geven niet meer geld uit dan dat er binnen komt. Alle investeringen en uitgaven die we doen, komen (in)direct ten goede aan de gemeenschap. We werken jaarlijks aan een meerjarenbegroting die per saldo over een periode van vier jaar sluitend is.

Roerige wereld

Dat is gezien de moeilijke tijden in de wereld iets waar we tevreden over zijn. Begin 2022 viel Rusland buurland Oekraïne binnen. Al snel kregen we in Heusden ook te maken met de gevolgen. Vluchtelingen uit Oekraïne vonden een weg naar Heusden, onze inwoners kregen te maken met fors hogere kosten voor energie en de dagelijkse boodschappen. De coronacrisis is voorbij als gezondheidscrisis, maar de nasleep voor ondernemers en inwoners is er nog steeds. We kregen hiervoor geld én taken van de Rijksoverheid. De wereld is in rep en roer en dat heeft gevolgen voor de gemeentelijke portemonnee. Desondanks zijn we erin geslaagd die in 2022 verantwoord te beheren. Bij de keuzes die we moeten maken vanwege landelijke of wereldwijde crisissituaties, kijken we steeds hoe we nú problemen voor Heusdenaren kunnen helpen oplossen en hoe onze keuzes bijdragen aan waar we straks heen willen.

Vertrouwen in de toekomst

Doordat we ons huishoudboekje op orde hebben, kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. De jaarrekening van de gemeente zal voor veruit de meeste mensen geen dagelijks leesvoer zijn. Onze jaarcijfers zijn echter van direct belang voor onze inwoners en ondernemers. Als gemeente willen we dat onze inwoners en ondernemers samen thuis zijn in Heusden. Om dit te ondersteunen, hebben we uiteraard geld nodig. Onze jaarrekening 2022 laat zien dat we dat geld hebben. We zijn daarmee goed voorbereid op wat komen gaat en hebben dus vertrouwen in de toekomst. We verwachten echter ook dat de komende jaren financieel uitdagend zijn. De Rijksoverheid heeft bezuinigingen aangekondigd en de ervaring leert dat die ook de gemeente gaan raken. Bovendien komen de positieve cijfers van afgelopen jaar door een incidenteel (eenmalig) voordeel. Dat geld kun je niet structureel inzetten.

Waar werkten we aan in 2022?

We hebben ons geld ingezet voor zaken die we noodzakelijk vinden. Voorbeelden zijn onderhoud van wegen en groen, renovatie en nieuwbouw van scholen en aanpak van wateroverlast. We hebben het ook ingezet voor dingen die we wíllen doen of de voorbereidingen daarvoor. Voorbeelden zijn het verduurzamen van Die Heygrave, initiatieven voor De Schroef en De Hoge Heide en een multifunctionele accommodatie in Oudheusden.
We hebben ons geld uitgegeven aan zaken die voor onze inwoners van belang zijn. Die zaken zijn helder: zorg, veiligheid, wonen en de directe leefomgeving.

Heusden is, met zijn 11 kernen, een veelzijdige gemeente met grote ambities. We hebben in 2022 aan die ambities gewerkt. Dat deden we samen met inwoners, met ondernemers en met maatschappelijke instellingen.

Samen werken we aan Heusden, voor nu en straks!

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:23:40 met de export van 07/05/2023 11:11:43