Paragrafen

Financiering

Inleiding

In de financieringsparagraaf wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de financieringsfunctie. Dit zijn alle activiteiten die te maken hebben met het aantrekken en beheren van financiële middelen. De paragraaf is een belangrijk instrument voor het transparant maken, sturen, beheersen en controleren van de financierings- ofwel treasuryfunctie. De financieringsparagraaf hangt samen met de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido).

De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie dient uitsluitend de publieke taak. Het beheer is behoudend en risicomijdend. Allereerst worden de algemene ontwikkelingen op het gebied van treasury beschreven. Vervolgens vindt verantwoording plaats over de gekozen rentevisie, financieringsbeleid en het risicobeheer.

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:23:40 met de export van 07/05/2023 11:11:43