Programma's

Economie en recreatie

Beschrijving

De gemeente stimuleert de realisatie van een aantrekkelijk ondernemingsklimaat en een evenwichtige arbeidsmarkt. Het economisch beleid richt zich op duurzame economische ontwikkeling. De belangrijkste sectoren voor de gemeente Heusden zijn:

  • Business-to-business (waaronder de metaalindustrie),
  • Vrijetijdssector en horeca,
  • Detailhandel,
  • Land- en tuinbouw

Lokaal beleid wordt gemaakt in samenspraak met lokale ondernemers en organisaties. Op sub regionaal niveau wordt samengewerkt met de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk. Regionaal wordt zowel binnen de regio Noordoost Brabant als de regio Hart van Brabant samengewerkt.
Verder omvat dit programma het duurzaam in stand houden van de gehele openbare ruimte, waaronder openbaar groen, bos, landschapselementen, bermen en waterpartijen binnen de gemeente. De streefkwaliteit wordt vastgelegd in beleids- en beheerplannen. Het beheer en onderhoud wordt verricht in een optimale prijs-kwaliteitverhouding en met een actieve inbreng van burgers.

.

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 7.424
Gerealiseerd € 6.390
Afwijking € 1.034
Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:23:40 met de export van 07/05/2023 11:11:43