Programma's

Sport en cultuur

Beschrijving

Sport en cultuur dragen bij aan de individuele ontplooiing en sociale samenhang in de gemeente. Sport en cultuur worden ook steeds vaker ingezet als (preventief) middel om bij te dragen aan het welzijn (positieve gezondheid) van onze inwoners. Hiermee kunnen maatschappelijke problemen voorkomen of verminderd worden. Binnen de gemeente zijn vele verenigingen, instellingen en bedrijven actief op het gebied van sport en cultuur. De gemeente stimuleert en faciliteert hen onder meer via subsidieverlening en het beschikbaar stellen van accommodaties. Hiermee worden verenigingen en instellingen in stelling gebracht om in eigen verantwoordelijkheid activiteiten te organiseren. Op het vlak van cultuur kan gedacht worden aan het ondersteunen van de (amateur)kunsten en het in stand houden van het cultureel erfgoed. Voor wat betreft sport en bewegen kan gedacht worden aan het bevorderen van sportbeoefening, beschikbaar stellen en in stand houden van verschillende sportaccommodaties en het verzorgen van aanbod in zwembad Die Heygrave.

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 8.291
Gerealiseerd € 8.277
Afwijking € 14
Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:23:40 met de export van 07/05/2023 11:11:43