Programma's

Bouwen en wonen

Beschrijving

Vanuit onze merkbelofte Dromen. Doen. Heusden. doen we er alles aan om dromen waar te maken en initiatieven uit de samenleving een reële kans van slagen te bieden. We transformeren naar een participerende overheid waarbij de gemeenteraad de kaders vaststelt. Binnen de vastgestelde kaders heeft het college bewegingsruimte om via een uitvoeringsstrategie te doen wat nodig is. Binnen deze kaders hebben ook eigenaar/gebruiker en projectontwikkelaars mogelijkheden om hun gronden te bebouwen. Dit vraagt van ons een open houding waarbij inwonersparticipatie gaandeweg transformeert naar overheidsparticipatie. In plaats van regisseren gaan we steeds vaker faciliteren. Daarnaast is het de taak van de gemeente om te zorgen voor voldoende gevarieerd woningaanbod waar de markt behoefte aan heeft. Inwoners en woningzoekenden kunnen hierdoor zoveel mogelijk zelf bepalen hoe ze willen wonen. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de niet-kapitaalkrachtigen en voor inwoners die voor zelfstandig wonen afhankelijk zijn van aangepaste woningen of de nabijheid van zorg(instellingen).

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 12.859
Gerealiseerd € 22.726
Afwijking € -9.867
Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:23:40 met de export van 07/05/2023 11:11:43