Paragrafen

Bedrijfsvoering

Dromen. Doen. Heusden. positioneert de gemeente Heusden als de gemeente voor doeners met een droom. Dat zijn mensen die zelf hard werken aan hun dromen. Daarom willen we ons als gemeente ook ten volle voor hen inzetten. Het zijn mensen die het voortouw willen nemen en werk willen maken van Heusden. We doen dat via ons dienstverleningsconcept HeuseService met als kernwaarden: de klant centraal, dialoog & samenwerking en aanspreken & verantwoordelijkheid nemen.

In 2022 hebben we de doorontwikkeling van de vier kernelementen Dromen. Doen. Heusden., HeuseService, MogelijkMakers en de Heusdense School doorgezet. Bijvoorbeeld door met ruim 80 collega’s en het MT het gesprek te voeren als voorbereiding op een interne Leergang Samen MogelijkMaken in de Heusdense School. Wij geloven dat houding en gedrag van al onze MogelijkMakers het verschil maken.

Extern kreeg Dromen. Doen. Heusden. door de geldende maatregelen in coronatijd minder aandacht. Eind 2022 hebben we de voorbereidingen getroffen om in 2023 weer Doeners van de Maand te kunnen huldigen. Dit zijn voorbeelden van initiatieven van inwoners en ondernemers en we zullen die in 2023 opnieuw in het zonnetje gaan zetten. De eerste Doeners zijn inmiddels gehuldigd.

Onze kernwaarde dialoog & samenwerking brachten we extern net zo in praktijk als intern. In 2022 gingen we door met Buurt Bestuurt, de jeugdburgemeesters en de in 2020 gestarte jeugdambassadeurs, met accountmanagers op diverse werkgebieden, de initiatieventafel en het wekelijkse omgevingsbeeld gebaseerd op online en sociale media. Als het gaat om overheidsparticipatie (schaalverdieping) hebben we in 2022 voor het eerst een G1000 Burgerberaad in onze gemeente ondersteund, Burgerberaad G1000Vliedberg. Na de tegenvallende opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben we ons Inwonerpanel ingezet om een beter beeld te krijgen waarom mensen wel of niet gingen stemmen. De resultaten hiervan worden onder andere gebruikt voor meer en betere raadscommunicatie.

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:23:40 met de export van 07/05/2023 11:11:43