Jaarrekening

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

De navolgende mutaties in de reserves worden in het kader van de voorschriften (art 28 lid d BBV) als structureel beschouwd:

Reserve

Mutatie

Toevoeging

Onttrekking

Reserve kapitaallasten

Onttrekking afschrijving investeringen

256.503

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:23:40 met de export van 07/05/2023 11:11:43