Programma's

Openbare orde en veiligheid

Beschrijving

In Heusden focussen we ons op onderwerpen die de fysieke veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoner rechtstreeks beïnvloeden. Voorbeeld is het tegengaan van overvallen, inbraken en diefstallen. Andere speerpunten zijn het tegengaan van ondermijnende criminaliteit, intimidatie, overlast en verloedering. Het programma Openbare Orde en Veiligheid levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en aan veilige evenementen en horeca. Daarnaast liggen er fundamentele taken bij de bestrijding van rampen en crisissen.

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 4.508
Gerealiseerd € 4.370
Afwijking € 137
Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:23:40 met de export van 07/05/2023 11:11:43