Programma's

Onderwijs

Beschrijving

De gemeente heeft een regierol in het bestrijden van onderwijsachterstanden, het faciliteren van leerlingenvervoer en het voorzien in onderwijshuisvesting. Het onderwijsbeleid heeft raakvlakken met het integraal jeugdbeleid, dat betrekking heeft op de jeugd van 0 tot 23 jaar.

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 3.947
Gerealiseerd € 3.177
Afwijking € 770
Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:23:40 met de export van 07/05/2023 11:11:43