Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Jaarrekening 2022

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur en beheer

5.642

2.074

-3.567

5.657

1.563

-4.094

6.567

1.913

-4.655

6.333

2.053

-4.280

Openbare orde en veiligheid

4.202

124

-4.078

4.303

10

-4.293

4.508

190

-4.317

4.370

192

-4.178

Verkeer en vervoer

4.681

513

-4.167

4.676

382

-4.294

8.474

382

-8.092

8.687

638

-8.049

Economie en recreatie

7.614

4.256

-3.359

10.878

6.013

-4.865

7.424

2.471

-4.953

6.390

1.994

-4.396

Onderwijs

3.376

834

-2.542

3.181

708

-2.473

3.947

1.212

-2.735

3.177

810

-2.367

Sport en cultuur

7.636

2.082

-5.554

7.935

1.975

-5.960

8.291

1.973

-6.318

8.277

2.110

-6.166

Sociaal domein

51.147

16.417

-34.730

44.382

9.465

-34.917

53.939

12.616

-41.323

50.551

12.707

-37.845

Duurzaamheid, milieu en afval

10.909

9.669

-1.241

9.804

9.082

-722

11.410

10.035

-1.375

10.590

9.564

-1.026

Bouwen en wonen

5.076

7.787

2.710

18.618

17.913

-705

12.859

10.902

-1.957

22.726

21.423

-1.304

Algemene dekkingsmiddelen

2.096

78.277

76.181

1.971

76.838

74.867

1.931

88.915

86.985

2.830

90.169

87.338

Overhead

10.278

733

-9.544

11.171

827

-10.345

11.275

752

-10.523

11.018

731

-10.287

Heffing VPB

-2

0

2

0

0

0

0

0

0

389

0

-389

Stelposten en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserves

112.655

122.766

10.111

122.576

124.775

2.199

130.624

131.361

737

135.340

142.392

7.052

Mutaties reserves

5.806

5.019

-786

3.791

2.112

-1.678

2.772

7.455

4.682

4.558

7.867

3.310

Rekeningresultaat

118.460

127.785

9.325

126.367

126.888

520

133.397

138.816

5.419

139.897

150.259

10.361

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:23:40 met de export van 07/05/2023 11:11:43