Programma's

Sociaal domein

Beschrijving

Als gemeente vinden we het ontzettend belangrijk dat inwoners zo veel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen aan de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht of anders met hulp van mensen uit hun sociaal netwerk. Mensen die hierbij ondersteuning nodig hebben vanwege een hulpvraag, helpen we om deze regie te pakken en participatie te bevorderen. Die ondersteuning is bij voorkeur zoveel mogelijk op maat en zo dichtbij als kan. Bijeen (Het netwerk van partijen, dat in de gemeente Heusden actief is op het terrein van zorg, jeugd, werk en welzijn) speelt hierbij een belangrijke rol.

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 53.939
Gerealiseerd € 50.551
Afwijking € 3.388
Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:23:40 met de export van 07/05/2023 11:11:43