Jaarrekening

Analyse begrotingsafwijkingen

Analyse begrotingsafwijkingen

In de onderstaande tabel zijn alle overschrijdingen vermeld, die niet voldoen aan het begrotingscriterium. Dit betekent, dat er mogelijk sprake is van onrechtmatige uitgaven als de werkelijke lasten zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan de geraamde bedragen na wijziging. De overschrijding kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van de gemeenteraad zoals geregeld in de Gemeentewet.

Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door de gemeenteraad geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd door aan de lasten gerelateerde hogere inkomsten. Het bepalen of respectievelijk welke begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan de raad.

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:23:40 met de export van 07/05/2023 11:11:43